fbpx
Přeskočit na obsah

Savo Prim s vůní svěží 1,2l

69,00 

Skladem

EAN: 8710522605042

Termín doručení

Předpokládané doručení 02.10. více informací

Pokud produkt není skladem, je termín doručení pouze informativní. O datu naskladnění Vás budeme informovat.

Místní vyzvednutí
Katalogové číslo: 50308 Kategorie:

Savo Prim Svěží vůně – tekutý čisticí
a dezinfekční přípravek účinně vyčistí
a vydezinfikuje a dodá vašemu domovu nádech svěží
čistoty. Savo Prim je univerzální čistič, vhodný i do 
domácnosti s domácími zvířaty. Spolehlivě likviduje 99,9 %
bakterií, virů, kvasinek a 
plísní. Savo Prim má univerzální použití. Je určeno k mytí
a dezinfekci ploch a podlah, sanitární keramiky, WC,
dřezů, kuchyňských potřeb, hraček a míst výskytu domácích mazlíčků. Charakteristika Savo Prim čistící a dezinfekční prostředek: XL balení.
Vyrobeno v ČR.
Dezinfekce.
Univerzální použití.
Podlahy a plochy.
Kotce.
Hračky.
Odstraňuje až 99,9 % bakterií a virů. Použití Savo Prim dezinfekce: Příprava roztoku a ředění: Do 1 litru
vody přidejte 200 ml přípravku Savo Prim (5 plných
uzávěrů) a nechte působit 30 minut. Hračky, předměty a plochy,
které přichází do styku s potravinami, opláchněte po 30 minutách
pitnou vodou. Na zabezpečení virucidního účinku aplikujte neředěný
přípravek, nechte působit 60 minut a potom opláchněte. Nepoužívejte na: eloxovaný hliník a linoleum. V 
případě pochybností, nového nebo neobvyklého povrchu, barevných ploch nebo
lakovaného dřeva, lakovaného kovu, mramoru, vinylu, pochromovaných povrchů
(poškozených nebo v nízké kvalitě) a poškozených povrchů přípravek nejprve
vyzkoušejte na malé nenápadné ploše. 1 uzávěr = 40 ml. Složení Savo Prim: Dezinfekční látka: chlornan sodný 47 g/ 100 g. Méně než 5% bělicí činidla na 
bázi chloru (chlornan sodný), aniontové povrchově aktivní látky, parfum. Dále obsahuje: chlornan sodný, hydroxid sodný. Bezpečnostní varování k Savo Prim: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození
očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s 
dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy. Pozor!
Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat
nebezpečné plyny (chlor). Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v 
původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné
brýle/obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ:
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Vypláchněte ústa.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo
s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži
vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je 
lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uniklý produkt
seberte.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.