Přeskočit na obsah

Savo Perex s vůní svěží 1,2 l

52,00 

Není skladem

EAN: 8710522605011

Termín doručení

Předpokládané doručení 22.01. více informací

Pokud produkt není skladem, je termín doručení pouze informativní. O datu naskladnění Vás budeme informovat.

Místní vyzvednutí
Katalogové číslo: 50511 Kategorie:

SAVO Perex Svěží vůně je parfémovaný přípravek pro
předpírání a bělení bílého a stálobarevného
prádla v automatických pračkách, ale i pro ruční bělení. Účinně
odstraní skvrny již ve fázi předpírky. Je mimořádně účinný při bělení
polyesterových a bavlněných záclon. Klíčové vlastnosti Savo Perex: XL balení.
Vyrobeno v ČR.
Bělení prádla.
Záclony.
Košile.
Ručníky a prostěradla.
Vybělí odolné skvrny.
Zářivě bílé prádlo. Použití Savo Perex: 1 uzávěr = 40 ml. Předpírání a bělení v automatických pračkách:
Nastavte program s předpírkou. Do bubnu nalijte roztok 1 l vody a 75-100 ml
přípravku Savo Perex. Do praček se zásobníkem na bělicí prostředek nalijte dávku
přímo do zásobníku. Vložte prádlo do pračky, nadávkujte prací prostředek a 
spusťte program. Ruční namáčení a bělení: Na 40 l vody dávkujte 400
ml přípravku Savo Perex. Prádlo namočte na 1-2 hodiny a po důkladném vymáchání
doperte ručně nebo v pračce. Výroba vlastních originálních oděvů „batikováním“:
Použijte roztok 1 dílu Savo Perex a 4 dílů vody. Motiv na tmavší bavlněné tričko
vytvořte buď vyvázáním provázkem a ponořením do roztoku, nebo aplikujte motiv
vystřižený ze samolepicí tapety a roztok jemně rozprašujte (tričko podložte
novinami, tapetu před sundáním otřete). Test stálobarevnosti: Nejste-li si jisti
stálobarevností prádla, udělejte si test. Zřeďte Savo Perex v poměru 1:4 vodou.
Kápněte roztok na méně viditelné místo. Pokud se materiál do jedné minuty
neodbarví, je stálobarevný a můžete Savo Perex bez obav použít. Pozor: Savo Perex nepoužívejte na 
vlnu, hedvábí, polyamidová vlákna a takto označené tkaniny: viz obal. Nepoužívejte na: eloxovaný hliník a linoleum. V 
případě pochybností, nového nebo neobvyklého povrchu, barvených ploch nebo
lakovaného dřeva, lakovaného kovu, mramoru, vinylu, pochromovaných povrchů
(poškozených nebo v nízké kvalitě) a poškozených povrchů přípravek nejprve
vyzkoušejte na malé nenápadné ploše. Složení Savo Perex: Méně než 5 % bělicí činidla na bázi chloru (chlornan sodný), aniontové
povrchově aktivní látky, parfum. Obsahuje: chlornan sodný, hydroxid sodný. Bezpečnostní varování k Savo Perex: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Toxický
pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy.
Pozor! Nepoužívejte společné s jinými výrobky. Může uvolňovat
nebezpečné plyny (chlor). Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v 
původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné
brýle/obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI
POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU KŮŽÍ (nebo
s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži
vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je 
lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uniklý produkt
seberte.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.