fbpx
Přeskočit na obsah

Savo 4 kg

155,00 

Skladem

EAN: 8710522605066

Termín doručení

Předpokládané doručení 27.03. více informací

Pokud produkt není skladem, je termín doručení pouze informativní. O datu naskladnění Vás budeme informovat.

Místní vyzvednutí

Způsob platby více informací

Hotově nebo kartou při osobním odběru.
Bankovním převodem
Katalogové číslo: 50278 Kategorie:

Savo Original tekutý dezinfekční přípravek – účinný na 
dezinfekci užitkové vody (bazény, studny) a povrchů. Spolehlivě
likviduje bakterie, viry, řasy
a houby. Vlastnosti Savo Original dezinfekční přípravek: Bazény a studny
WC
Podlahy a povrchy
Odstraňuje až 99,9 % bakterií a virů Použití Savo Original dezinfekce: Dezinfekce povrchů: Na podlahy, kuchyně, sanitární předměty a sanitární keramiku použijte roztok
2 l přípravku Savo Original a 9 l vody, nechte
působit 30 minut. Silné znečištění nejprve mechanicky
odstraňte. Hračky, předměty a plochy, které přichází do styku s potravinami,
opláchněte po 30 minutách pitnou vodou. Dezinfekce užitkové vody ve studnách: Dávkujte 60 ml na 2 m³ vody. Dávku
přípravku Savo Original nejprve rozmíchejte v 9 l vody (např. v kbelíku) a poté
zkrápějte vodní hladinu studny. Po 30 min. je voda dezinfikována a současně
dochází k rozložení účinné látky. Dezinfekce vody v bazénech: Lze použít jako celosezónní mikrobicidní a protiporostový přípravek pro
provoz bazénů. Koupat se je možné po 30 minutách od aplikace přípravku. Iniciační dávka: Pro první zachlorování bazénu dávkujte
160 ml Savo Original na 3 m³ vody. Dávku
nejprve rozmíchejte v 9 l vody (např. v belíku) a pak vlijte po částech do 
bazénu. Udržovací dávka: Pro běžnou dezinfekci a udržení správné
koncentrace volného chloru v bazénu dávkujte 80 ml přípravku Savo
Original na 3 m³ vody každé 2-3 dny. Při
déletrvajících teplotách vzduchu nad 25 °C a trvalém slunečním svitu je vhodné
aplikovat udržovací dávku denně. Šoková dávka: Při výskytu řas, dlouhodobém horkém počasí nebo
zvýšeném provozu dávkujte jednorázově 240 ml Savo Original na 
3 m³ vody. Nepoužívejte na: eloxovaný hliník a linoleum. V případě
pochybností, nového nebo neobvyklého povrchu, barevných ploch nebo lakovaného
dřeva, lakovaného kovu, mramoru, vinylu, pochromovaných povrchů (poškozených
nebo v nízké kvalitě) a poškozených povrchů přípravek nejprve vyzkoušejte na 
malé nenápadné ploše. Složení Savo Original: Dezinfekční látka: chlornan sodný 4,7 g / 100 g, méně než 5 % bělicí činidla
na bázi chloru (chlornan sodný). Bezpečnostní varování k Savo Original: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Toxický pro
vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy.
Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat
nebezpečné plyny (chlor). Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v 
původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné
býle/obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI
POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Vypláchněte ústa, NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ
(nebo s vlasy): veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uniklý
produkt seberte. Obsahuje: chlornan sodný, hydroxid sodný.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.